Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου - 3η Έκδοση  |  Παντελής Αντώνης

ISBN: 978-960-14-3099-7

Αρ. σελίδων 592

45,64€

Special Price41,08€

OR

Λεπτομέρειες

3η EKΔOΣH

«Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δώσει μια συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων που συνθέτουν την επιστήμη του συνταγματικού δικαίου.
»Η ύλη παρουσιάζεται σε δύο βαθμίδες. Τα μεγαλύτερα γράμματα παρέχουν τις αδρές γραμμές, ενώ τα μικρότερα προσθέτουν εμβαθύνσεις, λεπτομέρειες ή παραδείγματα. Κατά την πρώτη ανάγνωση, μπορεί κανείς να παραλείψει τα ψιλά γράμματα, ώστε να παρακολουθήσει γρήγορα τον σκελετό και να αποφύγει την κόπωση που αρχικώς προξενούν οι επί πλέον αναπτύξεις. Εξ άλλου, ο ίδιος τυπογραφικός διαχωρισμός μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος κατά τις επαναλήψεις στις παραμονές εξετάσεων».


Eισαγωγή

Πρώτο μέρος: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Κεφάλαιο πρώτο: Το κράτος
Κεφάλαιο δεύτερο: Η μορφή του πολιτεύματος
Κεφάλαιο τρίτο: Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
Κεφάλαιο τέταρτο: Το αντιπροσωπευτικό σύστημα
Κεφάλαιο πέμπτο: Ο χωρισμός των εξουσιών
Κεφάλαιο έκτο: Το Σύνταγμα

Δεύτερο μέρος: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Kεφάλαιο πρώτο: Η διαμόρφωση (1821-1915)
Kεφάλαιο δεύτερο: Ο κλυδωνισμός του πρώτου παγκοσμίου πολέμου (1915-1936)
Kεφάλαιο τρίτο: Ο κλυδωνισμός του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου (1936-1974)
Kεφάλαιο τέταρτο: Η απαραίτητη συμπλήρωση

Tρίτο μέρος: OPΓANΩΣH TOY KPATOYΣ
Kεφάλαιο πρώτο: Η συνταγματική οργάνωση της Tρίτης Δημοκρατίας
Kεφάλαιο δεύτερο: Ο λαός
Kεφάλαιο τρίτο: H βουλή
Kεφάλαιο τέταρτο: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Kεφάλαιο πέμπτο: H Kυβέρνηση
Kεφάλαιο έκτο: Tα δικαστήρια
Kεφάλαιο έβδομο: Τα ευρωπαϊκά όργανα
Kεφάλαιο όγδοο: Oι κανόνες δικαίου


Tέταρτο μέρος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Kεφάλαιο πρώτο: Γενική προβληματική
Kεφάλαιο δεύτερο: Η προσωπική ελευθερία
Kεφάλαιο τρίτο: Η ελευθερία του πνεύματος
Kεφάλαιο τέταρτο: Η οικονομική ελευθερία και τα κοινωνικά δικαιώματα
Kεφάλαιο πέμπτο: H αρχή της ισότητας
Kεφάλαιο έκτο: Ασφαλιστικές δικλίδες
Kεφάλαιο έβδομο: Η ευρωπαϊκή προστασία