Η Δύνα΅η της Φαντασίας του Χένρι  |  Byrne Skye

ISBN: 978-960-14-3014-0

Αρ. σελίδων 48

10,90€

Special Price9,81€

OR

Λεπτομέρειες

Η Skye Byrne και ο Nic George παρουσιάζουν ένα νέο διαχρονικό έργο που συγκαταλέγεται στο παγκόσ΅ιο φαινό΅ενο ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ της Rhonda Byrne.

Το αγαπη΅ένο παιχνίδι του Χένρι, ένας λαγός ΅ε το όνο΅α Βατό΅ουρος, έχει εξαφανιστεί και ο παππούς του αγοριού το συ΅βουλεύει να χρησι΅οποιήσει τη φαντασία του για να βρει τον φίλο του. Η περιπέτεια πραγ΅ατικά ξεκινά, όταν ο Χένρι αρχίζει να χρησι΅οποιεί τη φαντασία του.

Μπορεί η δύνα΅η της φαντασίας του Χένρι να φέρει πίσω τον Βατό΅ουρο; Ή ΅ήπως ο Βατό΅ουρος έχει χαθεί για πάντα; Η φιλία ενός αγοριού και του παιχνιδιού του και ο συνδυασ΅ός εικόνας και σχεδίου για την απεικόνισή της στο βιβλίο Η ?ύνα΅η της Φαντασίας του Χένρι είναι βέβαιο ότι θα συγκινήσουν τους αναγνώστες κάθε ηλικίας.

Η Skye και ο Nic γνωρίστηκαν στην πατρίδα τους, την Αυστραλία. Ήταν ΅όλις οχτώ ετών και δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι θα γίνονταν φίλοι για ΅ια ζωή.
’ρχισαν να εργάζονται για το The Secret το 2005 και την επό΅ενη χρονιά ΅ετακό΅ισαν ΅αζί στην Καλιφόρνια. Εκεί πραγ΅ατοποίησαν το όνειρο της ζωής τους δη΅ιουργώντας παιδικά βιβλία, συστήνοντας το 2014 την εταιρεία Cuppa Cooish και εκδίδοντας τον πρώτο τους τίτλο Η ?ύνα΅η της Φαντασίας του Χένρι.