Ολοκληρώματα 1  |  Λουρίδας Σωτήρης

ISBN: 960-14-1056-2

Αρ. σελίδων 304

15,21€

Special Price13,69€

OR

Λεπτομέρειες

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Θεωρούμε ότι η εμπέδωση της θεωρίας που διδάσκονται οι φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και η επιτυχία τους στις εξετάσεις που λαμβάνουν μέρος εξαρτάται από την προπόνησή τους μέσα από τη λύση αντίστοιχων ασκήσεων. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την άποψη αυτή, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα προπονητικό Mαθηματικό μηχανισμό επίλυσης ασκήσεων με σκοπό να δυναμώσει το φοιτητή ως λύτη. Στόχος μας είναι να γίνει αυτό μέσα από θεματικές ενότητες, με τρόπο απλό και κατανοητό.
Έτσι, λοιπόν, στον τίτλο Ολοκληρώματα Ι περιλάβαμε το αόριστο ολοκλήρωμα, το ορισμένο ολοκλήρωμα, το γενικευμένο ολοκλήρωμα, το μετασχηματισμό Laplace και τις εφαρμογές τους.
Στην ίδια σειρά θα ακολουθήσουν και οι θεματικές ενότητες: Ολοκληρώματα ΙΙ, Διαφορικές Eξισώσεις, Διαφορικές Eξισώσεις με Mερικές Παραγώγους, Aκολουθίες – Σειρές – Δυναμοσειρές.