ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
 
Ευρωφελή & Ανθενωτικά - Συριόπουλος Γιώργος Θ.

Το σπάνιο ευρωπαϊκό οικοδό΅η΅α.

Οι θε΅ελιωτές. Τα σχέδια. Οι ρωγ΅ές.
 
ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ Ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
 
Εκείνοι που βιώνουν την αξία και τη χαρά της δη΅ιουργίας, πλάθοντας υπεύθυνα ΅ικρούς ή ΅εγαλύτερους κόσ΅ους, ΅ε υψω΅ένα χέρια, πυρω΅ένη καρδιά και ονειρική φαντασία, αντιλα΅βάνονται εύκολα ότι και στην Ευρώπη κάθε βή΅α ΅προστά είναι αποτέλεσ΅α δράσης, πρωτοτυπίας και αποφασιστικότητας. Το ΅ωσαϊκό πολιτισ΅ών, λαών και ιδεών είναι η συ΅παγής βάση της διαρκώς εντονότερης διαδικασίας σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα. Επειδή όσα ενώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που θα ΅πορούσαν να τους χωρίσουν.
 
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σε ΅ια χρονική στιγ΅ή που πολλοί θεωρούν ότι το σπάνιο ευρωπαϊκό οικοδό΅η΅α κλονίζεται συθέ΅ελα από τις ασύ΅΅ετρες απειλές, τις ανισορροπίες και τις εξωτερικότητες. Ό΅ως, αυτό το οικοδό΅η΅α έχει ιστορικά αποδείξει ότι ενισχύεται από τις κρίσεις και τις οξειδώσεις που ΅οιάζουν να το απειλούν. Μεγαλείο της διαρκούς ΅ετεξέλιξης της Ευρώπης είναι ο συ΅βιβασ΅ός του ρεαλισ΅ού ΅ε τον ιδεαλισ΅ό. Η  σύντηξη των ετερόκλητων στοιχείων. Η δη΅ιουργική ώσ΅ωση ιδεών σε ώρες καθοριστικά κρίσι΅ες. Παραδοξότητες που έχουν παραγάγει ενοποιητική ουσία σ΅ιλεύοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Στις σελίδες αυτής της έκδοσης αποτυπώνονται στοιχεία και ερεθίσ΅ατα απολογισ΅ού, σε δυο ΅εγάλες το΅εακές ενότητες: τη θεσ΅ική λειτουργία και την οικονο΅ική διάσταση υπό το πρίσ΅α των κρίσεων, των προκλήσεων και των προοπτικών ΅ιας νέας αρχιτεκτονικής στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.
 
 
 
 
Βιογραφικό συγγραφέα
 

Με δράση για το φεντεραλιστικό κίνηµα, έχει διατελέσει Πρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Ελλάδος. Είναι ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση (παράρτηµα του European Movement) και µέλος της AHEPA - Βρυξελλών.

Διοργάνωσε πολλές ενηµερωτικές εκδηλώσεις και έρευνες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και µετείχε σε δράσεις 
του ΕΣΟΝΕ κατά του ρατσισµού. Το 1992 συµµετείχε σε αποστολή ειρηνιστών, από 21 χώρες, στο Ανατολικό Τιµόρ. 
 
Στο βιβλίο του Κοινή Γνώµη; Zapping χωρίς παρωπίδες (2010, Πελεκάνος) ακτινογραφεί τη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση, µε κριτικές τηλοψίας, την περίοδο 2005-2009. 
 
Έχει λάβει τιµητική διάκριση από το Ίδρυµα Προαγωγής Δηµοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση για το περιοδικό Ραδιοτηλεόραση και το βραβείο «Κων. Καλλιγάς» από την Ένωση Ευρωπαίων Δηµοσιογράφων.
 
Δηµιούργησε οικογένεια µε την Ελένη Κ. Σκαρβέλη και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: την Ευρώπη-Νεφέλη, 
τον Θεόδωρο και τον Αναστάσιο-Κωνσταντίνο.
 
@GSyriopoulos