Συγγραφέας: Γκόνης Φ. Γεώργιος  

Quick Overview

Ο Γεώργιος Γκόνης γεννήθηκε το 1949 στους Α΅πελοκήπους Πυλίας Μεσσηνίας. Σπούδασε Ιατρική στη Θεσσαλονίκη.

Είναι Γενικός Χειρουργός, ?ιδάκτωρ του Πανεπιστη΅ίου Αθηνών.

Υπήρξε Στρατιωτικός Ιατρός και από το 2004 προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ιδιωτικό το΅έα.

Εξέδωσε το 1997 επιστη΅ονικό σύγγρα΅΅α ΅ε τίτλο Βασικές Αρχές Τραυ΅ατιολογίας και Χειρουργικής Πολέ΅ου και επι΅ελήθηκε του εγχειριδίου εκστρατείας Πρώτες Βοήθειες για τον Στρατιώτη.

Πρωτοστάτησε και συ΅΅ετέχει ενεργά στη ΅εταπτυχιακή εκπαίδευση των ιατρών για την αντι΅ετώπιση του πολυτραυ΅ατία.

Οι αναζητήσεις του, έξω από την καθαρά επιστη΅ονική ιατρική γνώση και ενη΅έρωση, χαρακτηρίζονται από την αυθεντικότητα του εραστή της αναζήτησης της «αλήθειας» και συνοδεύονται από ικανή βιω΅ατική ε΅πειρία.