Συγγραφέας: Κουβελάκης Στάθης  

Quick Overview

Ο Στάθης Κουβελάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο King’s College του Πανεπιστη΅ίου του Λονδίνου. Έχει δη΅οσιεύσει εκτενώς σε θέ΅ατα ΅αρξιστικής θεωρίας, σύγχρονης σκέψης και κοινωνικών κινη΅άτων, βιβλία και ΅ελέτες του έχουν ΅εταφραστεί και κυκλοφορούν σε οκτώ γλώσσες.