Συγγραφέας: Σταθοπούλου Σοφία  

Quick Overview

Η Σοφία Σταθοπούλου σπούδασε Παιδαγωγικά και Μαθη΅ατικά και έκανε ΅εταπτυχιακές σπουδές στη διδακτική των Μαθη΅ατικών στο Πανεπιστή΅ιο Αθηνών. Από το 1983 εργάζεται στα Αρσάκεια Σχολεία και από το 2001 είναι συντονίστρια θετικών ΅αθη΅άτων των Αρσακείων Δη΅οτικών Σχολείων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων. Είναι συγγραφέας βιβλίων Μαθη΅ατικών για παιδιά του Δη΅οτικού (Εκδόσεις Λιβάνη, 2003, 2005, 2009) και συνεργάτις των κ. Γεωργίου Μπα΅πινιώτη και κ. Ιωάννη Παρασκευόπουλου στη συγγραφή βιβλίων για τη Γλώσσα που προορίζονται για ΅αθητές του Δη΅οτικού και του Γυ΅νασίου (Εκδόσεις Ελληνικά Γρά΅΅ατα, 2000).
Είναι ΅έλος της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθη΅ατικών, ΅έλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Μικρός Ευκλείδης της Ελληνικής Μαθη΅ατικής Εταιρείας και ΅έλος του Εθνικού Συ΅βουλίου Δασκάλων Μαθη΅ατικών των ΗΠΑ (NCTM). Συ΅΅ετέχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.