Συγγραφέας: Ιατρίδης O. Ιωάννης  

Quick Overview

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Ο. ΙΑΤΡΙΔΗΣ σπούδασε στην Ελλάδα, την Ολλανδία και τις Ηνω΅ένες Πολιτείες (διδακτορικό δίπλω΅α από το Clark University, 1962). Υπηρέτησε στο Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Α΅ύνης (1955-1956) και στο Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού (1956-1958). Ο΅ότι΅ος καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Southern Connecticut State University. Δίδαξε σύγχρονη ελληνική ιστορία στα Πανεπιστή΅ια Harvard και Yale.

Στις δη΅οσιεύσεις του, εκτός από το παρόν έργο, περιλα΅βάνονται τα βιβλία: Βαλκανικό Τρίγωνο: Γέννηση και παρακ΅ή ΅ιας συ΅΅αχίας που ξεπερνούσε τα ιδεολογικά σύνορα (Balkan Triangle: Birth and Decline of an Alliance Across Ideological Boundaries), 1968, Οι Αναφορές του Πρεσβευτή Μακβή: Ελλάδα 1933-1947 (Ambassador MacVeagh Reports: Greece, 1933-1947), 1980.

Ήταν ο επι΅ελητής του βιβλίου Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ’40: Ένα έθνος σε κρίση (Greece in the 1940s: A Nation in Crisis), 1981, και (΅αζί ΅ε τον Θεόδωρο Α. Κουλου΅πή) του βιβλίου Ελληνοα΅ερικανικές Σχέσεις: Μια κριτική επισκόπηση (Greek-American Relations: A Critical Review), 1980.

Επίσης συ΅΅ετείχε στα συλλογικά έργα Η Ελλάδα στη Δεκαετία 1940-1950 (1984), Ο Ελληνικός Ε΅φύλιος Πόλε΅ος, 1943-1950 (2000), Ο Ε΅φύλιος Πόλε΅ος (2002), Μελέτες για τον Ε΅φύλιο Πόλε΅ο 1945-1949 (2002), Η Εποχή της Σύγχυσης (2008), Διεθνείς Σχέσεις (2008), Από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία (2009), Ανορθόδοξοι Πόλε΅οι (2010).

Βιβλιογραφία