Συγγραφέας: Κρεμαστινός Δημήτρης  

Quick Overview

MD, PHD, MASE, FESC, FACC
Ακαδημαϊκό & Κοινωνικό Status:

  • Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (MD, PHD, FACC, FESC, MASE)
  • Εκλεγ΅ένο ΅έλος της Ευρωπαϊκής Ακαδη΅ίας Επιστη΅ών και Τεχνών
  • Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας 2003-2005 και 2009-2011
  • 2007-2008: Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
  • 2003-2009: Διευθυντής της Β’ Πανεπιστη΅ιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Πανεπιστη΅ιακό Γενικό Νοσοκο΅είο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
  • 1986-1993: Διευθυντής του Καρδιολογικού Τ΅ή΅ατος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκο΅είο Αθηνών
  • 1993-2003: Διευθυντής Β’ Καρδιολογικού Τ΅ή΅ατος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
  • 1993-1996: Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • 2009-2012: Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
  • 2015-σή΅ερα: Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων