Συγγραφέας: Πατσατζάκης Σωτήρης  

Quick Overview

Sotiris Patsatzakis is a pathologist and intensivist. He is working as a Registrar B at the General Hospital of Kavala. He picked up photography as a hobby several years ago. He has participated in the following projects:
• He organized a photography exhibition called “The Old City of Thessaloniki: Painting through the lens....” at the Technical Chamber of Thessaloniki, from 3 to 7 December 2015.
• He participated in a team photography exhibition called “Maybe Absence Is Presence”, held by the “Agios Stilianos Nursery” from 10 to 20 December 2015 in Thessaloniki.
• He organized a photography exhibition called “Memories from the Times of Hansen” at the 11th Pan-Hellenic & 10th Pan-European Scientific & Professional Nursing Conference at the Majestic Hotel & Spa from 3 to 6 May 2018 in Zakynthos.
• She carried out the photography project “Memories from the Times of Hansen” and its yearly planning across Greece: photography exhibitions in Athens, 3-5/5/2019, Thessaloniki, 6-13/9/2019 and a permanent exhibition in the island of Spinalonga 8/4/2019 - 31/10/2019.
 
O κος Σωτήρης Πατσατζάκης είναι Παθολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελητής Β στο Γ.Ν. Καβάλας. Ενασχόληση με τη φωτογραφία εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε: 
• Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στις 3-7 Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Παλαιά Θεσσαλονίκη: Όταν ο φακός ζωγραφίζει...»
• Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ίσως η απουσία να είναι παρουσία», που διοργάνωσε το βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» , 12-20 Δεκεμβρίου 2015 - Θεσσαλονίκη.
• Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στο πλαίσιο του 11ου Πανελλήνιου & 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Ξενοδοχείο Majestic hotel & spa, με τίτλο «Μνήμες από τα χρόνια του Χάνσεν», στις 3-6 Μαΐου 2018, Ζάκυνθος.
• Υλοποίηση του φωτογραφικού Project «Μνήμες από τα χρόνια του Χάνσεν», με ετήσιο planning ανά την Ελλάδα, με εκθέσεις φωτογραφίας σε Αθήνα, 3-5/5/2019, Θεσσαλονίκη, 6-13/9/2019 και μόνιμη έκθεση φωτογραφίας στη Νήσο Σπιναλόγκα, 8/4/2019-31/10/2019.