Συγγραφέας: Μεϊµέτη Ευαγγελία  

Quick Overview

Evangelia Meimeti is a nurse and has received a PhD from the National and Kapodistrian University of Athens in the department of Pharmaceutical Technology. She holds a Masters in Health Management from the University of Piraeus, she has completed the Pedagogical Training Program of ASPETE and did her training at the Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School ((Microcirculation Lab- Beth Israel Deaconess Foot Center) in Boston, USA. 

She picked up photography a few years ago and she has taken classes in Greece and the USA. She is the administrator of a photography group on the internet called “Thessaloniki Arts & Culture Photos”. She has participated in the following projects:
• Amateur photography competition book for the New Waterfront of Thessaloniki, «Thessaloniki paraliazo 2», Friend New Waterfront 2016.
• She organized a photography exhibition called “The Old City of Thessaloniki: Painting through the lens....” at the Technical Chamber of Thessaloniki from 3 to 7 December 2015.
• She participated in a team photography exhibition called “The Sound of the City” from 13 to 17 April in Thessaloniki. 
• She participated in a team photography exhibition in the framework of action “Open Windows” from 8 to 10 September 2016 in Thessaloniki. 
• She organized a photography exhibition called “Memories from the Times of Hansen” at the 11th Pan-Hellenic & 10th Pan-European Scientific & Professional Nursing Conference at the Majestic Hotel & Spa from 3 to 6 May 2018 in Zakynthos.
• She participated in the “Stories” team fine-art photography exhibition from 12 to 25 January 2019 in Serafio Complex in Athens.
• She participated in a team photography exhibition called “Photovision 2019” from 5 to 7 April 2019 in Helexpo, Maroussi in Athens.
• She carried out the photography project “Memories from the Times of Hansen” and its yearly planning across Greece: photography exhibitions in Athens, 3-5/5/2019, Thessaloniki, 6-13/9/2019 and a permanent exhibition in the island of Spinalonga 8/4/2019 - 31/10/2019. 
 
 
H κα Ευαγγελία Μεϊμέτη είναι Νοσηλεύτρια, Διδάκτωρ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. Είναι κάτοχος Μάστερ στη Διοίκηση Υγείας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχει ολοκληρώσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της ΑΣΠΑΙΤΕ και έχει μετεκπαιδευθεί στο Beth Israel Deaconess Center and Harvard Medical School (Microcirculation Lab-Beth Israel Deaconess Foot Center) στη Βοστόνη (ΗΠΑ).
Ενασχόληση με τη φωτογραφία τα τελευταία χρόνια με μαθήματα σε Ελλάδα και Αμερική. Είναι Διαχειρίστρια της φωτογραφικής διαδικτυακής ομάδας – Thessaloniki Arts & Culture Photos. Έχει συμμετάσχει σε:
• Λεύκωμα διαγωνισμού ερασιτεχνικής φωτογραφίας για τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, «Thessa-loniki paraliazo 2», Φίλοι Νέας Παραλίας 2016. 
• Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στις 3-7 Δεκεμβρίου 2015,  με τίτλο «Παλαιά Θεσσαλονίκη: Όταν ο φακός ζωγραφίζει...»
• Ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», στις 13-17 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
• Ομαδική έκθεση φωτογραφίας στο πλαίσιο δράσεως «Ανοιχτά Παράθυρα», στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
• Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στο πλαίσιο του 11ου Πανελλήνιου & 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Ξενοδοχείο Majestic hotel & spa, με τίτλο «Μνήμες από τα χρόνια του Χάνσεν», στις 3-6 Μαΐ­ου 2018, Ζάκυνθος.
• Ομαδική έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας “PEOPLE”, 26-28/05/2018, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Γκάζι.
• Ομαδική έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας “STORIES”, 12-25/01/2019, Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.
• Ομαδική έκθεση φωτογραφίας Photovision 2019, 5-7 Απριλίου 2019, Helexpo-Μαρούσι. 
• Υλοποίηση του φωτογραφικού Project «Μνήμες από τα χρόνια του Χάνσεν», με ετήσιο planning ανά την Ελλάδα, με εκθέσεις φωτογραφίας σε Αθήνα, 3-5/5/2019, Θεσσαλονίκη, 6-13/9/2019 και μόνιμη έκθεση φωτογραφίας στη Νήσο Σπιναλόγκα, 8/4/2019-31/10/2019.