Συγγραφέας: Καρόζης Κωνσταντίνος  

Quick Overview

Konstantinos Karozis is an army physician, a pathologist and infectious disease specialist and registrar of the Infectious Disease Department at the 424 General Military Hospital of Thessaloniki. He was born and raised in Thessaloniki. He has loved photography since he was a child. He has participated in the following projects:

• He organized a photography exhibition called “Memories from the Times of Hansen” at the 11th Pan-Hellenic & 10th Pan-European Scientific & Professional Nursing Conference at the Majestic Hotel & Spa from 3 to 6 May 2018 in Zakynthos.

• She carried out the photography project “Memories from the Times of Hansen” and its yearly planning across Greece: photography exhibitions in Athens, 3-5/5/2019, Thessaloniki, 6-13/9/2019 and a permanent exhibition in the island of Spinalonga 8/4/2019 - 31/10/2019. 
 
 
O κος Κωνσταντίνος Καρόζης είναι στρατιωτικός ιατρός, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής του Τμήματος Λοιμώξεων 424 ΓΣΝΕ.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Λάτρης της φωτογραφίας από παιδί. Έχει συμμετάσχει σε:
• Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στο πλαίσιο του 11ου Πανελλήνιου & 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Ξενοδοχείο Majestic hotel & spa, με τίτλο «Μνήμες από τα χρόνια του Χάνσεν», στις 3-6 Μαΐου 2018, Ζάκυνθος.
• Υλοποίηση του φωτογραφικού Project «Μνήμες από τα χρόνια του Χάνσεν», με ετήσιο planning ανά την Ελλάδα, με εκθέσεις φωτογραφίας σε Αθήνα, 3-5/5/2019, Θεσσαλονίκη, 6-13/9/2019 και μόνιμη έκθεση φωτογραφίας στη Νήσο Σπιναλόγκα, 8/4/2019-31/10/2019.