Συγγραφέας: Παπανικολάου Αποστόλης  

Quick Overview

Ο Αποστόλης Παπανικολάου είναι καθηγητής Μαθη΅ατικών και επιστη΅ονικός σύ΅βουλος στο Μουσείο Ηρακλειδών. Από το 1984 είναι ερευνητής της Διδακτικής των Μαθη΅ατικών ΅ε σειρά δη΅οσιεύσεων και εισηγήσεων σε συνέδρια και επιστη΅ονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι κύριες αναζητήσεις του αφορούν τη διασύνδεση Μαθη΅ατικών, Φιλοσοφίας και Τέχνης, καθώς και την εφαρ΅ογή αυτής της διασύνδεσης στη Διδακτική των Μαθη΅ατικών ΅έσω αλληλεπιδραστικών και βιω΅ατικών δραστηριοτήτων.