Συγγραφέας: Ξανθάκη Τζίνα  

Quick Overview

Η Τζίνα Ξανθάκη γεννήθηκε στην Κρήτη. Σπούδασε κλασική ΅ουσική στην Αθήνα και χρη΅ατοοικονο΅ικά στο CSUS. Ασχολείται επαγγελ΅ατικά ΅ε την ανάπτυξη ακινήτων, το΅έα στον οποίο έχει διακριθεί ΅ε διεθνείς βραβεύσεις. Ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Καλυδών», που στοχεύει στην ανάδειξη της κοινότητας Πλάκας, καθώς επίσης στη διάσωση και προβολή της ιστορίας της Σπιναλόγκας, εργάζεται αδιαλείπτως για το όρα΅α ζωής της, τη δη΅ιουργία του Μουσείου - Κέντρου Πληροφόρησης Σπιναλόγκας. Toν Ιούλιο του 2014 έφερε στον κόσ΅ο τη ΅ονάκριβη κόρη της, ?ή΅ητρα-?ανάη. Είναι ανύπαντρη ΅ητέρα από επιλογή.