Φυσική Α΄ λυκείου - τόμος B΄  |  Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος

ISBN:

Αρ. σελίδων

14,92€

Special Price13,43€

OR

Λεπτομέρειες

• Θεωρία υπό µορφή ερωτήσεων

• Μεθοδολογία για τη λύση των ασκήσεων µε χρήσιµες παρατηρήσεις

• 45 ασκήσεις λυµένες µε υποδειγµατικό τρόπο

• 86 ερωτήσεις θεωρίας

• 148 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχησης

• 97 ερωτήσεις κατανόησης

• 122 ασκήσεις

• 90 προβλήµατα

• 11 κριτήρια αξιολόγησης

• 124 επαναληπτικές ερωτήσεις

• Απαντήσεις των ερωτήσεων και λύσεις των ασκήσεων,

  των προβληµάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης

 

 

 

Συνοδεύεται από ένθετο µε τις απαντήσεις των ερωτήσεων και τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :