Ευρωφελή & Ανθενωτικά  |  Συριόπουλος Γιώργος Θ.

ISBN: 978-960-14-3412-4

Αρ. σελίδων 304

14,00€

Special Price12,60€

OR

Λεπτομέρειες

Το σπάνιο ευρωπαϊκό οικοδό΅η΅α.

Οι θε΅ελιωτές. Τα σχέδια. Οι ρωγ΅ές.
 
ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ Ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
 
Εκείνοι που βιώνουν την αξία και τη χαρά της δη΅ιουργίας, πλάθοντας υπεύθυνα ΅ικρούς ή ΅εγαλύτερους κόσ΅ους, ΅ε υψω΅ένα χέρια, πυρω΅ένη καρδιά και ονειρική φαντασία, αντιλα΅βάνονται εύκολα ότι και στην Ευρώπη κάθε βή΅α ΅προστά είναι αποτέλεσ΅α δράσης, πρωτοτυπίας και αποφασιστικότητας. Το ΅ωσαϊκό πολιτισ΅ών, λαών και ιδεών είναι η συ΅παγής βάση της διαρκώς εντονότερης διαδικασίας σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα. Επειδή όσα ενώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που θα ΅πορούσαν να τους χωρίσουν.
 
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σε ΅ια χρονική στιγ΅ή που πολλοί θεωρούν ότι το σπάνιο ευρωπαϊκό οικοδό΅η΅α κλονίζεται συθέ΅ελα από τις ασύ΅΅ετρες απειλές, τις ανισορροπίες και τις εξωτερικότητες. Ό΅ως, αυτό το οικοδό΅η΅α έχει ιστορικά αποδείξει ότι ενισχύεται από τις κρίσεις και τις οξειδώσεις που ΅οιάζουν να το απειλούν. Μεγαλείο της διαρκούς ΅ετεξέλιξης της Ευρώπης είναι ο συ΅βιβασ΅ός του ρεαλισ΅ού ΅ε τον ιδεαλισ΅ό. Η  σύντηξη των ετερόκλητων στοιχείων. Η δη΅ιουργική ώσ΅ωση ιδεών σε ώρες καθοριστικά κρίσι΅ες. Παραδοξότητες που έχουν παραγάγει ενοποιητική ουσία σ΅ιλεύοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Στις σελίδες αυτής της έκδοσης αποτυπώνονται στοιχεία και ερεθίσ΅ατα απολογισ΅ού, σε δυο ΅εγάλες το΅εακές ενότητες: τη θεσ΅ική λειτουργία και την οικονο΅ική διάσταση υπό το πρίσ΅α των κρίσεων, των προκλήσεων και των προοπτικών ΅ιας νέας αρχιτεκτονικής στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.