Το μικρό βιβλίο της πίστης  |  Ευαγγελικές Ρήσεις

ISBN: 960-14-0203-9

Αρ. σελίδων 144

4,59€

Special Price4,13€

OR

Λεπτομέρειες

Ουκ επ’ άρτω μόνω
ζήσεται άνθρωπος,
αλλ’ επί παντί ρήματι
εκπορευομένω
διά στόματος Θεού.