Μαθηματικά στ΄ δημοτικού β΄ τεύχος  |  Αφουξενίδης Δημήτρης&Γκαράνη Παρασκευή

ISBN: 978-960-14-1471-3

Αρ. σελίδων 229

OR

Λεπτομέρειες

 • Αναλυτική Θεωρία
 • Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 • Πρόσθετα λυμένα παραδείγματα
 • Άλυτες ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση
 • Ασκήσεις αντιστοίχισης
 • Ασκήσεις συμπλήρωσης κενού
 • Ασκήσεις τύπου Σωστό (Σ) - Λάθος (Λ)
 • Μεθοδολογία επίλυσης εξισώσεων
 • Ανακεφαλαιώσεις - επαναλήψεις
 • Λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου εργασιών
 • Λύσεις των πρόσθετων ασκήσεων