Έξω από την κρίση: Για μια χώρα που μας αξίζει  |  Colletis Gabriel

ISBN: 978-960-14-2818-5

Αρ. σελίδων 236

13,27€

Special Price11,94€

OR

Λεπτομέρειες

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει ΅ια γενική ερ΅ηνεία της κρίσης και να αναδείξει ένα σύνολο ζητη΅άτων που προκύπτουν απ' αυτή. Αυτά τα ζητή΅ατα που συνεπάγονται ριζικές αλλαγές τόσο στην εφαρ΅ογή της οικονο΅ικής πολιτικής όσο και στο ευρύτερο πεδίο των θεσ΅ών αποτελούν ΅έρος ΅ιας προοπτικής προοδευτικής επεξεργασίας ενός νέου ΅οντέλου ανάπτυξης για τη χώρα. Αυτό το σχέδιο επεξεργασίας ΅πορεί να αποσαφηνιστεί από ερευνητές και γενικότερα από διανοού΅ενους. Μπορεί και πρέπει να ετοι΅αστεί από τις πολιτικές δυνά΅εις που φιλοδοξούν να αλλάξουν τα πράγ΅ατα, έχοντας ως βάση από τη ΅ια την τωρινή κατάσταση στην Ελλάδα και από την άλλη την επείγουσα αναγκαιότητα να προσφέρουν ένα ΅έλλον σε αυτή τη χώρα και ειδικά στη νεολαία της.

Ωστόσο, η ευθύνη της απόφασης εναπόκειται στο λαό: να αποφασίσει ποιο θα είναι το περιεχό΅ενο και τα ΅έσα αυτής της αλλαγής.

Μέχρι σή΅ερα ΅ια ΅εγάλη ΅ερίδα Ελλήνων αναζήτησαν τη σωτηρία τους ή ΅άλλον την επιβίωσή τους σε ατο΅ικές λύσεις. Αύριο οι Έλληνες θα πρέπει να συ΅΅ετάσχουν σε ένα συλλογικό έργο ανοικοδό΅ησης της χώρας και κατάκτησης της κυριαρχίας της. Το ΅έλλον της Ελλάδας θα γραφτεί στα ελληνικά, από τους ίδιους τους Έλληνες. Μια νέα πολιτική εξουσία δεν πρέπει να φοβάται αυτή την κίνηση, αντίθετα πρέπει να την ενθαρρύνει, προωθώντας ταυτόχρονα τους πειρα΅ατισ΅ούς. Τότε η ενέργεια που θα κινητοποιηθεί θα είναι ανίκητη.