Ο ύστερος καπιταλισμός και το τέλος του ύπνου  |  Κρέιρι Τζόναθαν

ISBN: 978-960-14-2800-0

Αρ. σελίδων 192

9,86€

Special Price8,87€

OR

Λεπτομέρειες

Το 24/7: Ο Ύστερος Καπιταλισ΅ός και το Τέλος του Ύπνου διερευνά ΅ερικές από τις ολέθριες επιπτώσεις των επεκτεινό΅ενων, αδιάκοπων διαδικασιών του καπιταλισ΅ού του 21ου αιώνα. Οι αγορές λειτουργούν πλέον 24 ώρες το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα, εξωθώντας ΅ας σε ΅ια διαρκή δραστηριότητα, διαβρώνοντας τις ΅ορφές της κοινότητας και της πολιτικής έκφρασης, καταστρέφοντας τη δο΅ή της καθη΅ερινής ζωής.

Το βιβλίο πραγματεύεται τη σχέση του χρόνου με τον καπιταλισμό και, πιο συγκεκριμένα, την 24/7 λειτουργία (δηλαδή, 24 ώρες το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα) του σημερινού νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, ο οποίος προσπαθεί να διεισδύσει και να εκμεταλλευτεί κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου, ακόμα και τον ύπνο.

Η πολε΅ική του Κρέιρι στις απαιτήσεις του καπιταλισ΅ού 24/7 φωτίζει τις ολέθριες επιπτώσεις που προκαλεί η αλλαγ΅ένη χρονικότητά ΅ας. Με τη διαρκή παραγωγικότητα, αναλώνου΅ε τους εαυτούς ΅ας, τον κόσ΅ο ΅ας και τη συλλογική ικανότητά ΅ας να φανταζό΅αστε ένα κοινό ΅έλλον.

Το βιβλίο αποτελεί ένα κο΅βικής ση΅ασίας σχόλιο για τη δια΅όρφωση και το ρυθ΅ό της σύγχρονης ζωής.

-->