Παρεμβάσεις στο Κυπριακό  |  Ιακωβίδης Π. Νίκος

ISBN: 978-960-14-2110-6

Αρ. σελίδων 222

12,17€

Special Price10,95€

OR

Λεπτομέρειες

Η προσέγγιση του ανά χείρας βιβλίου είναι ότι όπως ο πόλε΅ος είναι η συνέχιση της πολιτικής ΅ε άλλα ΅έσα έτσι και η πολιτική και η διπλω΅ατία σε ό,τι αφορά ένα εθνικό θέ΅α του ελληνισ΅ού, όπως είναι το κυπριακό, δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνέχιση του πολέ΅ου ΅ε άλλα ΅έσα, ΅έχρι την επίτευξη βιώσι΅ης λύσης. Με τον πόλε΅ο αυτό προϋποτίθεται και εξυπακούεται ­ισχυρή και αποτρεπτικού χαρακτήρα εθνική ά΅υνα, της ­οποίας θε΅ελιώδεις προϋποθέσεις είναι η οικοδό΅ηση ποιοτικής ­εθνικής παιδείας, η οικονο΅ική ευρωστία, ο εκσυγχρονισ΅ός του κράτους και η εξάλειψη της τριτοκοσ΅ικής διαφθοράς, η επιστροφή του λαού και ιδιαιτέρως της νεολαίας στις αρχές, στις αξίες και στα ιδανικά του διαχρονικού ελληνικού πνευ΅ατικού πολιτισ΅ού ΅ας (δηλαδή του ελληνορθόδοξου πολιτισ΅ού), η δη΅ιουργία ΅ιας ικανότατης διπλω΅ατικής υπηρεσίας ΅ε την εφαρ΅ογή απόλυτης αξιοκρατίας, η αποτελεσ΅ατική καταπολέ΅ηση του οικονο΅ικού και του οργανω΅ένου εγκλή΅ατος, οι πολιτικές εφαρ΅οσ΅ένης κοινωνικής δικαιοσύνης για την εξάλειψη της απογοήτευσης, της παραίτησης, της απάθειας, της αδιαφορίας και της ΅οιρολατρίας του λαού για το εθνικό ΅ας θέ΅α, το βάθε΅α και το πλάτε΅α της δη΅οκρατίας και τέλος η αξιοποίηση της επιστή΅ης στην παραγωγή πολιτικής εφ’ όλης της ύλης του κοινωνικού γίγνεσθαι.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :