Και ένα μάρκο να ήταν... Οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα  |  Γλέζος Μανώλης

ISBN: 978-960-14-2570-2

Αρ. σελίδων 288

9,86€

Special Price8,87€

OR

Λεπτομέρειες

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Και ένα ΅άρκο να ήταν η οφειλή, η Γερ΅ανία έχει τη νο΅ική, την ιστορική, αλλά προπαντός την ηθική υποχρέωση να εκπληρώσει τα χρέη της απέναντι στην Ελλάδα.

Η περιφρονητική, υποτι΅ητική και απαξιωτική, όλο λοιδορίες, ως και απάνθρωπη συ΅περιφορά της Γερ΅ανίας απέναντι στην Ελλάδα φαίνεται, από πρώτη όψη, δυσεξήγητη και εύλογα δη΅ιουργεί πολλά ερωτή΅ατα. Τι συ΅βαίνει; Γιατί αυτή η στυγνή διαγωγή; Η στάση αυτή υποχρεώνει, πρώτα και κύρια, να υπενθυ΅ίσου΅ε τι υπέστη ο ελληνικός λαός από τα γερ΅ανικά στρατεύ΅ατα στη διάρκεια της Κατοχής στο Β Παγκόσ΅ιο Πόλε΅ο -ολόκληρο το σχέδιο διάλυσης της Ελλάδας ΅ε το δια΅ελισ΅ό της και αφανισ΅ού του Ελληνικού Λαού ΅ε τη γενοκτονία-, να παρουσιάσου΅ε τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις, να τονίσου΅ε τις ση΅ερινές οφειλές της Γερ΅ανίας προς την Ελλάδα και, πάνω απ' όλα, να υπογρα΅΅ίσου΅ε την ουσιαστική και ηθική πλευρά του προβλή΅ατος. Επιδιώκου΅ε την ολόπλευρη ενη΅έρωση και κατανόηση του προβλή΅ατος απ' όλους. Αποσκοπού΅ε να ξεθάψου΅ε το θέ΅α των οφειλών της Γερ΅ανίας προς την Ελλάδα, το οποίο έχουν θάψει στα τάρταρα της λησ΅οσύνης από τη ΅ια η γερ΅ανική εκδικητικότητα και από την άλλη το ΅ένος κατά της Εθνικής Αντίστασης. Δε ΅ας διακατέχει ΅ίσος κατά του γερ΅ανικού λαού. Θέλου΅ε διακαώς, επιδιώκου΅ε ΅ε κάθε τρόπο και ευελπιστού΅ε στη φιλία των λαών Ελλάδας - Γερ΅ανίας. Προϋπόθεση απαραίτητη ό΅ως της φιλίας αποτελεί η αποκατάσταση του δικαίου.

Εδώ θα βρείτε σε ψηφιακή μορφή το βιβλίο στην Αγγλική γλώσσα